top of page

Prywatność

Polityka prywatności / Strona główna

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG) jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o celu, w jakim dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane na naszej stronie internetowej, sposób , w jaki jest to zrobione i zakres tego . Z informacji tych dowiesz się również, jakie masz prawa w zakresie ochrony danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy naszej strony internetowej. Wyraźnie nie odnosi się to do stosunku leczenia. Tutaj zostaniesz osobno poinformowany o wizycie w gabinecie.

1. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

dr Sunshine Dunja bladoczerwone
Otto-Vorberg-Str. 3
45549 Sprockhoevel

Telefon: 02324-90448866
Faks: 02324-90448870
E-mail:  praxis@drsonnenschein.de

2. Cel przetwarzania danych.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy i w zakresie, w jakim wyraziłeś na to zgodę lub jest to dozwolone przez prawo.

3. Odbiorcy Twoich danych.

Stronę internetową www.drsonnenschein.de można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak informacje o dostępie (data, godzina, ilość przesłanych danych, pochodzenie nawigacji, przeglądarka, system operacyjny, adres IP) są już przechowywane na potrzeby zwykłej wizyty na stronie. Jest to możliwe zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 19 października 2016 r. (C-582/14). Dane te będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez prawo.

4. Komunikacja z nami.

E-maile są zapisywane po przetworzeniu, aby były dostępne podczas Twojej wizyty.

5. Twoje prawa.

Przysługuje Ci prawo do otrzymywania informacji o Twoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość. Możesz również zażądać poprawienia błędnych danych.
Ponadto, pod pewnymi warunkami, przysługuje Ci prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Twoja zgoda jest potrzebna tylko w wyjątkowych przypadkach. W takich przypadkach masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie w przyszłości.

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Adres właściwego dla nas organu nadzorczego to:

Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia (LDI), Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211-384240

6. Podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (patrz punkt 1.).

bottom of page