top of page

odcisk

  Operator i odpowiedzialność za zawartość strony głównej:

dr Sunshine Dunja bladoczerwone
Otto-Vorberg-Strasse 3
45549 Sprockhoevel
Tel: 02324 90448866
Faks: 02324 90448870
e-mail: praxis@drsonnenschein.de
Internet: www.drsonnenschein.de

Dentysta, niemiecka licencja na wykonywanie zawodu lekarskiego

Odpowiedzialny organ nadzorczy: KZV Westfalen Lippe, Münster
Odpowiedzialne stowarzyszenie dentystyczne: ZĘK Westfalen-Lippe, Münster

Regulamin zawodowy:
Ustawa o wykonywaniu
Stomatologia od 16.04.1987;
Ustawa NRW o zawodach medycznych z dnia 9 maja 2000 r.;
Regulamin zawodowy Towarzystwa Stomatologicznego
Westfalia-Lippe od 19.11.2005;
Taryfa opłat dla dentystów (GOZ) od 22.10.1987

Prawo stanowe dostępne na stronie www.recht.nrw.de;
dostępne za pośrednictwem  www.gesetze-im-internet.de

Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania i tłumaczenia. Żadna część dzieła nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie (fotokopiami, mikrofilmem lub inną metodą) ani przechowywana, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody wydawcy. Naruszenia podlegają przepisom karnym §§ 106 ff ustawy o prawie autorskim.

Zastrzeżenie:

Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Możesz pobrać dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics, możesz go znaleźć pod następującym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Warunki korzystania:

1. Ogólne warunki użytkowania
www.drsonnenschein.de, zwany dalej usługodawcą, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji udostępnianych na stronie internetowej, chyba że taka odpowiedzialność została wyraźnie założona na stronie internetowej. Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części serwisu bez uprzedzenia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji. Wykorzystywanie i pobieranie zawartości strony internetowej jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Powielanie i wykorzystywanie wykraczające poza ten zakres jest zabronione i będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym i karnym.

2. Odpowiedzialność za treść
Usługodawca odpowiada wyłącznie za własne informacje, które udostępnia do wykorzystania zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zewnętrzne, które usługodawca przekazuje w sieci komunikacyjnej lub do których zapewnia dostęp w celu korzystania, pod warunkiem, że nie zainicjował transmisji, nie wybrał adresata przesyłanych informacji i nie wybrał lub zmienił przesyłane informacje.

Polityka prywatności

Wprowadzając dane osobowe, zezwalasz nam na ich przechowywanie i wykorzystywanie zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych. Informacje te mają charakter osobisty i będą oczywiście wykorzystywane w sposób poufny. Sprzeciw i usunięcie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie.Tylko dane statystyczne dotyczące dostępu do tej strony internetowej bez konkretnych danych osobowych (liczba stron odwiedzanych w ciągu dnia i tygodnia, ranking odwiedzanych stron, ranking linków do klikanych stron zewnętrznych wł.) jest zbierane i zapisywane. Odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i do celów czysto wewnętrznych.
W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem an praxis@drsonnenschein.de

 

Polityka prywatności Mapy Google

Ta strona korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie gromadzonych danych przez Google Inc, jej przedstawicieli i osoby trzecie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć pod adresem  „Warunki korzystania z Map Google” .

Ponadto usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za automatyczne, tymczasowe przechowywanie, które służy wyłącznie do usprawnienia przekazywania informacji zewnętrznych innym użytkownikom na ich żądanie, o ile nie zmienił informacji, warunków dostępu do informacji szanuje zasady aktualizacji informacji określone w powszechnie przyjętych i stosowanych normach branżowych, nie przestrzega dozwolonych zastosowań technologii gromadzenia danych dotyczących wykorzystania informacji, które są określone w powszechnie przyjętych i stosowanych normach branżowych, których dotyczy natychmiastowego usunięcia przechowywanych informacji lub zablokowania dostępu do nich, gdy tylko dowie się, że informacje zostały usunięte z sieci w pierwotnym punkcie transmisji lub dostęp do nich został zablokowany lub sąd lub organ administracyjny nakazał usunięcie lub zablokowanie. Nie ponosi również odpowiedzialności za informacje osób trzecich, które usługodawca przechowuje dla siebie lub dla użytkownika, pod warunkiem, że nie ma wiedzy o nielegalnej działalności lub informacji, a w przypadku sporów prawnych nie jest mu świadomy żadnych faktów i okoliczności, z których wynika bezprawna działalność lub informacje, lub jeśli usługodawca podjął natychmiastowe działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy tylko się o tym dowiedział. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik, dla którego przechowywane są informacje, jest podporządkowany lub nadzorowany przez usługodawcę.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego usługodawcę należą wyłącznie do usługodawcy. Powielanie i/lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody usługodawcy.

4. Prawo właściwe i jurysdykcja
Prawo niemieckie ma zastosowanie do sporów prawnych w związku z usługodawcą (jeżeli ma on siedzibę w Republice Federalnej Niemiec). Dotyczy to również sytuacji, gdy teleusługi są oferowane lub świadczone komercyjnie w innym kraju Unii Europejskiej, chyba że przepisy prawa prywatnego międzynarodowego stanowią inaczej. Miejscem jurysdykcji jest odpowiednia siedziba firmy usługodawcy.

5. Powiadomienia, porady, komentarze i opinie
Wszelkie informacje, zawiadomienia, komentarze lub inne informacje zwrotne przekazane przez użytkownika usługodawcy będą traktowane jako jawne, chyba że użytkownik wyraźnie zgłosi się na piśmie do zachowania poufności. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do dowolnej formy obróbki i wykorzystania tych informacji. To samo dotyczy wszelkich form komunikacji, za pomocą których użytkownik kontaktuje się z usługodawcą.

6. Ważność niniejszych Warunków użytkowania
Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszych warunków użytkowania nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części warunków użytkowania pozostają nienaruszone.

bottom of page